مقالات

ارتودنسی و جراحی بینی

عمل بینی حین ارتودنسی

آیا انجام عمل زیبایی بینی در حین ارتودنسی امکان پذیر است؟ آیا افرادی که ارتودنسی دارند می توانند همزمان جراحی زیبایی بینی