تزریقات زیبایی صورت

تزریق ژل به صورت دکتر میرشفیعی

تزریق ژل به صورت

امروزه میل به زیبایی در افراد افزایش پیدا کرده است که افراد با استفاده از تزریق ژل به دنبال فرم دهی ناحیه مورد نظر و رفع برخی معایب پوست و صورت خود هستند. فیلر ها (ژل ها و پرکنند …

تزریق بوتاکس صورت دکتر میرشفیعی

تزریق بوتاکس

امروزه با پیشرفت شگرفی که در زمینه علوم پزشکی انجام شده است، دیگر کمتر مشکلی بخصوص در زمینه زیبایی وجود دارد که راه حل و درمانی برای آن ارائه نشده باشد …